กิจกรรม

กิจกรรม MOU กับชาวบ้านเกี่ยวกับสมุนไพรอินทรีย์

กิจกรรมที่ 3

รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เซรั่มนาโนบำรุงผมจากสารสกัดสมุนไพร จากคณะผู้วิจัยข ...
Read More

กิจกรรมที่ 2

รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ครีมอนุภาคนาโนจากสารสกัดมันแกว จากคณะผู้วิจัยของมห ...
Read More

กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่ 1 ภาพชุดกิจกรรมร่วมกัยเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรอินทรีย์ อ.นาดูน จ.มหาสารค ...
Read More