กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 3

รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เซรั่มนาโนบำรุงผมจากสารสกัดสมุนไพร จากคณะผู้วิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

No Comments

Post A Comment