เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

บริษัท ทองศิริอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2556 โดย ดร.ภญ.พัทธนันท์ เกตุบรรลุ มีวัตถุประสงค์ในการ ผลิต ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพและความงามจากสมุนไพรอันทรง คุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทย โดยได้ค้นคว้างานวิจัยและสรรหา สมุนไพรไทยที่ใช้กันมาต่อเนื่องยาวนานหลายชั่วอายุคน จากรุ่นสู่รุ่น มาผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ได้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอันทรงคุณค่าจากบรรพบุรุษ ในรูปแบบที่ทันสมัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน สะดวกต่อการใช้งานในยุค ปัจจุบัน ภายใต้ แบรนด์ซีรีโมน่าและโสศิริให้คงอยู่คู่คนไทยสืบไปด้วยแนวคิดแห่งการ…

“สืบสานคุณค่า แห่งภูมิปัญญาไทย”

ติดต่อร้านค้าของเรา

บริษัท ทองศิริ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
876 หมู่ที่ 1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
Callcenter : 087-429-1515
E-mail : t-siri@hotmail.co.th